Vinthers Læseklinik

Jeg har også en læseklinik, hvor jeg lærer børn, unge og voksne at læse ved at lære bogstavernes navn, form og forskellige lyde, og er det min erfaring, at alle kan lære at læse. Det er derfor den læseteknik, jeg benytter.

Jeg oplever også, at nogle børn, unge og voksne har traumatiske oplevelser med sig, som blokerer for deres indlæring og muligheden for at læse. Jeg har derfor også gode erfaringer med læseforløb kombineret med terapi.

Du er altid velkommen til at kontakte mig vedrørende hjælp til læsning. Hjælpen kan være til dig selv eller dit barn. Du kan læse mere på min hjemmeside til læseklinikken - www.vintherslaeseklinik.dk

Få mere information

Jeg benytter Alkalærs metode og materiale i min læseklinik. Hvis du vil have mere information, kan du besøge Alkalærs hjemmeside.