Vint​hers

Tegneterapi 
Picture Tapping Technique
Forløb i tegneterapi
til børn og Unge 

Picture Tapping Technigue eller forkortet PTT er en hel unik form for tegneterapi. Selve metoden er udviklet af TFT/EFT-behandlerne Philip Davis og Christine Sutton samt af psykoterapeut i tegneterapi Gail Corrine Hinchcliffe. De tre har udviklet på metoden siden 2009. Metoden tager udgangspunkt i almindelig tegneterapi, men kombinerer det yderligere med EFT og spørgeteknikken Clean Language. 

Har du lyst til at lære tegneterapien PTT, så har jeg siden sommeren 2019 været på en fantastisk rejse i PTTs verden. Her er jeg først blevet PTT Certified Practitioner. Herefter blev jeg tilbudt at blive træner i Danmark af Philip Davis. Jeg er den eneste træner i PTT i Danmark, da de tre udviklere af metoden kun vil have en træner i hvert land. Nu tilbyder jeg forløb i dette unikke værktøj.

Tegneterapien PTT egner sig rigtig godt til komplekse følelser, som klienten faktisk har svært ved at beskrive, da der bliver løst mange sider af det samme problem i tegneprocessen.

Ligeledes egner metoden sig rigtig godt til tabuiserede emner, som klienten helst ikke vil tale højt om. I tegneterapien behøver klienten ikke at fortælle dig, hvad problemet er. Klienten skal blot mærke følelsen, når problemet er der, og tegne denne følelse, som den ser ud.

Tegneterapi – PTT er altså en meget brugbar proces, da den leder os direkte til det niveau i underbevidstheden, hvor vores adfærdsmønstre og traumer er gemt. Tegneterapien kan forekomme meget simpel, når man lige ser eller prøver metoden, men den arbejder med input fra underbevidstheden i form af kreative metaforer og billedlige symboler, og dermed bliver metoden meget dybtgående. Mange aspekter og niveauer af et problem, selv tabuiserede og dybt gemte traumer/problemer, bliver udtrykt samtidigt og meget nemt.

Bemærk: Tegneterapikurserne har nu også længere  forløb.
Det nye forløb hedder: "Tegneterapi til Børn og Unge." Metoden man bruger til unge er den samme, som man bruger til voksne.


Korte forløb: Tegneterapi til Børn eller Tegneterapi til Voksne

Tegneterapi til Børn online eller fysisk kursus: 
3797 kr. + moms (4746 kr. inkl. moms) per person.
Onlinekursus: 5 x 2 timers undervisning. Derudover tilsendes trin for trin manual. Mulighed for sparring i Facebook-gruppe. Hvis du er frisk eller har brug for et kursusbevis på 18 timer, så er der mulighed for at sende 4 cases, som jeg godkender.
Fysisk kursus: 18 timer fordelt over to kursusdage typisk en weekend. Du får en trin for trin manual og efter kurset er der mulighed for sparring i Facebookgruppen. Overnatning og forplejning er ikke inkluderet i prisen.

Tegneterapi til Voksne online eller fysisk kursus: 
3797 kr. + moms (4746 kr. inkl. moms) per person.

Onlinekursus: 5 x 2 timers undervisning. Derudover tilsendes trin for trin manual. Mulighed for sparring i Facebook-gruppe. Hvis du er frisk eller har brug for et kursusbevis på 18 timer, så er der mulighed for at sende 4 cases, som jeg godkender.
Fysisk kursus: 18 timer fordelt over to kursusdage typisk en weekend. Du får en trin for trin manual og efter kurset er der mulighed for sparring i Facebookgruppen. Overnatning og forplejning er ikke inkluderet.

KOMMENDE KORTE KURSER. RING : 21648368 VED INTERESSE
(9) 24.5+31.5+7.6+14.6+21.6: Onlinekursus i Tegneterapi til børn- tirsdage

Lær Tegneterapi til Voksne - Picture Tapping Technique -
7323 Give den 17.9 + 18.9 2022

Lange forløb for private : Tegneterapi til Børn og Unge


Priser
Forløb i: Tegneterapi til Børn og Unge


Forløb i tegneterapi til private - online forløb
Tegneterapi til Børn og Unge (max 8 deltagere)
6 x 3 timer onlineundervisning via Zoom + 2 x 3 timer online 2 måneder efter.
18 timer + 6 timers opfølgning + retning af 4 cases pr deltager. Der gives 2 timer pr case. På dit certifikat kommer der så til at stå: 32 timer.
Pris per deltager:                                                                        8000 + moms = 10.000

Forløb i tegneterapi til private - fysisk forløb inklusiv kørsel
Tegneterapi til Børn og Unge (Max 8 deltagere)
(3 dages kursus + 1 dags opfølgning 2 måneder efter, 6 timer pr. dag)
24 timer i alt + retning af 4 cases pr. deltager. Der gives 2 timer pr. godkendt case. På dit certifikat kommer der til at stå: 32 timer
Pris pr. deltager                                                                          8000 + moms = 10.000

Priserne er ink. kørsel.

Beskrivelse af forløbet: Tegneterapi til Børn og Unge

Vinthers tegneterapi tilbyder til personalegrupper og private

Forløb i Tegneterapi til Børn og Unge 


3 dages forløb + 1 dags opfølgning 2 måneder efter.
6 timer undervisning  pr. dag
 

Tegneterapi er et unikt redskab at have i sin redskabskasse.
-  Og nej. Man skal ikke være god til at tegne for at modtage eller udføre tegneterapi. Det er faktisk bedst, hvis barnet eller den unge ikke er ekspert i at tegne, da man i tegneterapien tegner følelser, som udtrykkes via under-bevidstheden. Gode tegnere kan have en tendens til at tegne med den bevidste hjerne, så de skal guides mere ind i følelsen i tegneterapien.
I dette forløb lærer man at guide børn og unge til at tegne følelser, så det der tegnes kommer fra underbevidstheden og udtrykkes i billedlige symboler og metaforer.
Der udstedes efter forløbet et certifikat på, at man er uddannet tegneterapeut, når man har afleveret og fået godkendt 4 tegneterapi-cases. Der gives 2 timer pr godkendt case, så certifikatet bliver på 32 timer.

Alle deltagere på forløbet får en udførlig trin for trin manual lige til at gå til.


            Når man anvender tegneterapi i sin  praksis, har man                                            adgang til nogle åbenlyse fordele.

  ·         Barnet/den unge behøver ikke at kunne udtrykke sit problem mundtligt.              
  ·         Barnet/den unge kan arbejde med komplekse følelser på en gang i en                      tegning fx i behandling af stress og angst.

  ·         Barnet/den unge får hurtigt ro igen, når voldsomme følelser har været på              spil.

  ·         Barnet/den unge kan få kompetent hjælp af fagfolk i hverdagen til                            forskellige problemstillinger ved at specifikke tegninger fortolkes.

  ·         Barnet/den unge har mulighed for selv at få nye indsigter til at gå nye veje              i forhold til problemet via tegneterapiens spørgeteknik.

            Dette kommer personalet til at mestre, når de har lært tegneterapi.

  ·         De kan udføre tegneterapi til alle børn og unge op til 25 år.

  ·         De kan jonglere med to forskellige tegneteknikker.

  ·         De får bemærkelsesværdige resultater på forholdsvis kort tid.

  ·         De lærer akupunktur-punkterne, som bruges i EFT (Emotionel Friheds                      Teknik), som hjælper kroppen til at bearbejde de følelser, som er udtrykt i              tegningerne via metaforer og billedlige symboler.

  ·         De kan vælge den rigtige teknik til det enkelte barn. 

  ·         De kan holde deres egne opfattelser af barnet udenfor processen.

  ·         De kan mestre spørgeteknikker, der hjælper barnet til selv at finde nye                    veje at gå. 

  ·         De kan fortolke forskellige typer tegninger. 

De kan via de spørgeteknikker, som de lærer i forløbet få indsigt i                              nedenstående, når barnet tegner noget specifikt.

Barnets livshistorie indtil nu.
Hvor trygt er barnet i sin hverdag?
Hvordan løser barnet bedst problemer?
Bekymrer barnet sig meget?
Familieforhold -Børnehave/skoletrivsel

Hvis I vælger at undervisningen skal foregå online, er det via mediet Zoom, som er meget undervisningsegnet, og som giver mulighed for at arbejde i grupper online.
Efter forløbet får deltagerne adgang til en lukket Facebook-gruppe, hvor der er mulighed for at dele og sparre med andre tegneterapeuter.

Derudover er der mulighed for tilpassede opfølgningsforløb.

I forløbet lærer medarbejderne en masse om spørgeteknikker, om psykologiske greb, om almindelig tegneterapi, hvor man lærer om forskellige fortolkninger af farver, og det der er blevet tegnet.

Derudover læres der nogle hukommelsespunkter/akupunkturpunkter, som man trommer let på, mens tegningen bliver beskrevet. Formålet med det er, at barnet kan slippe det, som kroppen/underbevidstheden husker i forhold til problemet.

Forløbet i tegneterapi er en unik mulighed til at lette alle medarbejderes hverdag, samt en mulighed for alle børn og unge til selv at finde og træde nye veje i hverdagen. Derudover fjernes mange frustrationer, da børnene mødes lige der, hvor de er i tegneterapien.

Ring og hør nærmere på: 21648368
Med venlig hilsen. Bente Vinther

Lange forløb for personalegrupper
Priser personalegrupper.

Tegneterapi til Børn og Unge fysisk forløb eller online.

Fysiske forløb: (Max 8 deltagere) 
4 dages forløb i tegneterapi for personalegrupper.         
(3 dages kursus + 1 dags opfølgning 2 måneder efter - 6 timers undervisning pr. dag) Retning af 4 cases pr. deltager. Der gives 2 timer pr. case. På hvert certifikat kommer der så til at stå: 32 timer.
Pris pr. hold:                                                                             48.000 + moms = 60.000

Online forløb: 
(Max 8 deltagere) 
6 x 3 timer onlineundervisning via Zoom + 2 x 3 timer online 2 måneder efter.
Retning af 4 cases pr deltager. Der gives 2 timer pr case. På hvert certifikat kommer der så til at stå: 32 timer.
Pris pr. hold:                                                                             48.000 + moms = 60.000


Tilpassede opfølgningsforløb
pr. dag af 6 timer.                8.000 + moms = 10.000

-------------------------------------------------------------------------------

Workshop i tegneterapi af 2 timer. Max 20 deltagere                                     
Introduktion til tegneterapien.                                             
1500 + moms =    1875                                                                                                                                                   Priserne er inklusiv kørsel.  
Overnatning og forplejning er ikke inkluderet.                                                


Kurser 

  Korte kurser for private frem til den 1.10.2022

  Kurser til private udbydes på forsiden
 af denne hjemmeside

Behandlingsformer

Læs også om de øvrige behandlingsformer.

Du er også altid velkommen til at kontakte mig, så vil kan tale om behandlingerne og se, om Vinthers er stedet for dig.

Tankefeltterapi EFT

En forbløffende effektiv behandling, der hurtigt og smertefrit fjerner fysiske smerter eller tanker og oplevelser, som er ubehagelige.

Læs mere
Traumeterapi

Enkelt beskrevet går metoden ud på at tænke på noget rart, eller noget som man har kærlighed til, mens man arbejder med en dårlig oplevelse.

Læs mere
Samtaleterapi

Med en god spørgeteknik, vil du gennem samtale selv blive opmærksom på, hvad der trykker og bevidst om evt. ændringer af vaner.

Læs mere
Heste-assisteret terapi

Børn kan sammen med hesten lære at komme ind i det sociale fællesskab ved at blive bevidste om deres kropssprog.

Læs mere


  

  

Vinthers

Øster Lemvej 5

6940 Lem

Tlf.: 2164 8368

kontakt@vinthers.net

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

NYHEDSBREV