Vint​hers

Tegneterapi 
Picture Tapping Technique
Forløb i tegneterapi
til børn og Unge 

Picture Tapping Technigue eller forkortet PTT er en hel unik form for tegneterapi. Selve metoden er udviklet af TFT/EFT-behandlerne Philip Davis og Christine Sutton samt af psykoterapeut i tegneterapi Gail Corrine Hinchcliffe. De tre har udviklet på metoden siden 2009. Metoden tager udgangspunkt i almindelig tegneterapi, men kombinerer det yderligere med EFT og spørgeteknikken Clean Language. 

Har du lyst til at lære tegneterapien PTT, så har jeg siden sommeren 2019 været på en fantastisk rejse i PTTs verden. Her er jeg først blevet PTT Certified Practitioner. Herefter blev jeg tilbudt at blive træner i Danmark af Philip Davis. Jeg er den eneste træner i PTT i Danmark, da de tre udviklere af metoden kun vil have en træner i hvert land. Nu tilbyder jeg forløb i dette unikke værktøj.

Tegneterapien PTT egner sig rigtig godt til komplekse følelser, som klienten faktisk har svært ved at beskrive, da der bliver løst mange sider af det samme problem i tegneprocessen.

Ligeledes egner metoden sig rigtig godt til tabuiserede emner, som klienten helst ikke vil tale højt om. I tegneterapien behøver klienten ikke at fortælle dig, hvad problemet er. Klienten skal blot mærke følelsen, når problemet er der, og tegne denne følelse, som den ser ud.

Tegneterapi – PTT er altså en meget brugbar proces, da den leder os direkte til det niveau i underbevidstheden, hvor vores adfærdsmønstre og traumer er gemt. Tegneterapien kan forekomme meget simpel, når man lige ser eller prøver metoden, men den arbejder med input fra underbevidstheden i form af kreative metaforer og billedlige symboler, og dermed bliver metoden meget dybtgående. Mange aspekter og niveauer af et problem, selv tabuiserede og dybt gemte traumer/problemer, bliver udtrykt samtidigt og meget nemt.


 Tegneterapi til Børn eller Tegneterapi til Unge og Voksne

Tegneterapi til BØRN online forløb
3797 kr. + moms (4746 kr. inkl. moms) per person.
Onlinekursus: 5 x 2 timers undervisning. Derudover tilsendes trin for trin manual. Mulighed for sparring i Facebook-gruppe. Hvis du er frisk eller har brug for et kursusbevis på 18 timer, så er der mulighed for at sende 4 cases, som jeg godkender.
Fysisk kursus: 12 timer fordelt over to kursusdage typisk en weekend. Hvis du er frisk eller har brug for et kursusbevis på 18 timer, så er der mulighed for at lave 4 cases, som jeg godkender. Den ene case når vi typisk på kursusdagene. Du får en trin for trin manual og efter kurset er der mulighed for sparring i Facebookgruppen.  Overnatning og forplejning er ikke inkluderet i prisen.

Tegneterapi til UNGE og VOKSNE online eller fysisk kursus: 
3797 kr. + moms (4746 kr. inkl. moms) per person.

Onlinekursus: 5 x 2 timers undervisning. Derudover tilsendes trin for trin manual. Mulighed for sparring i Facebook-gruppe. Hvis du er frisk eller har brug for et kursusbevis på 18 timer, så er der mulighed for at sende 4 cases, som jeg godkender.
Fysisk kursus: 12 timer fordelt over to kursusdage typisk en weekend. Hvis du er frisk eller har brug for et kursusbevis på 18 timer, så er der mulighed for at lave 4 cases, som jeg godkender. Du får en trin for trin manual og efter kurset er der mulighed for sparring i Facebookgruppen. Overnatning og forplejning er ikke inkluderet.

KOMMENDE KORTE KURSER. RING : 21648368 VED INTERESSE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når du har taget begge forløb: Tegneterapi til Børn og forløbet Tegneterapi til Unge og Voksne kan du behandle alle med tegneterapi.

Tegneterapi er et unikt redskab at have i sin redskabskasse.
-  Og nej. Man skal ikke være god til at tegne for at modtage eller udføre tegneterapi. Det er faktisk bedst, hvis barnet eller den unge/voksne ikke er ekspert i at tegne, da man i tegneterapien tegner følelser, som udtrykkes via under-bevidstheden. Gode tegnere kan have en tendens til at tegne med den bevidste hjerne, så de skal guides mere ind i følelsen i tegneterapien.


            Når man anvender tegneterapi i sin praksis, har man                                            adgang til nogle åbenlyse fordele.

  ·         Barnet/den unge behøver ikke at kunne udtrykke sit problem mundtligt.              
  ·         Barnet/den unge kan arbejde med komplekse følelser på en gang i en                      tegning fx i behandling af stress og angst.

  ·         Barnet/den unge får hurtigt ro igen, når voldsomme følelser har været på              spil.

  ·         Barnet/den unge kan få kompetent hjælp af fagfolk i hverdagen til                            forskellige problemstillinger ved at specifikke tegninger fortolkes.

  ·         Barnet/den unge har mulighed for selv at få nye indsigter til at gå nye veje              i forhold til problemet via tegneterapiens spørgeteknik.

            Dette kommer du til at mestre, når du har lært                                                        tegneterapi til børn og unge/voksne


  ·         Du kan udføre tegneterapi til alle børn og unge.

  ·         Du kan jonglere med to forskellige tegneteknikker.

  ·         Du får bemærkelsesværdige resultater på forholdsvis kort tid.

  ·         Du lærer akupunktur-punkterne, som bruges i EFT (Emotionel Friheds                      Teknik), som hjælper kroppen til at bearbejde de følelser, som er udtrykt i              tegningerne via metaforer og billedlige symboler.

  ·         Du kan vælge den rigtige teknik til det enkelte barn/unge. 

  ·         Du kan holde deres egne opfattelser af barnet/den unge udenfor                              processen.

  ·         Du kan mestre spørgeteknikker, der hjælper barnet/den unge til selv at                  finde nye  veje at gå. 

  ·         Du kan fortolke forskellige typer tegninger. 

            Du kan behandle dig selv

Du kan via de spørgeteknikker, som de lærer i forløbet få indsigt i                            nedenstående, når barnet/ den unge tegner noget specifikt.

Barnets/ den unges livshistorie indtil nu.
Hvor trygt er barnet/den unge i sin hverdag?
Hvordan løser barnet/den unge bedst problemer?
Bekymrer barnet/den unge sig meget?
Familieforhold -Børnehave/skoletrivsel

Undervisningen foregår online via mediet Zoom, som er meget undervisningsegnet, og som giver mulighed for at arbejde i grupper online.
Efter forløbet får deltagerne adgang til en lukket Facebook-gruppe, hvor der er mulighed for at dele og sparre med andre tegneterapeuter.

Derudover er der mulighed for tilpassede opfølgningsforløb.

I forløbet lærer du en masse om spørgeteknikker, om psykologiske greb, om almindelig tegneterapi, hvor man lærer om forskellige fortolkninger af farver, og det der er blevet tegnet.

Derudover læres der nogle hukommelsespunkter/akupunkturpunkter, som man trommer let på, mens tegningen bliver beskrevet. Formålet med det er, at barnet kan slippe det, som kroppen/underbevidstheden husker i forhold til problemet.

Forløbet i tegneterapi er en unik mulighed til at lette din hverdag, samt en mulighed for alle børn og unge- og voksne til selv at finde og træde nye veje i hverdagen. Derudover fjernes mange frustrationer, da klienten mødes lige der, hvor de er i tegneterapien.

Ring og hør nærmere på: 21648368
Med venlig hilsen. Bente Vinther

                                      


Behandlingsformer

Læs også om de øvrige behandlingsformer.

Du er også altid velkommen til at kontakte mig, så vil kan tale om behandlingerne og se, om Vinthers er stedet for dig.

Tankefeltterapi EFT

En forbløffende effektiv behandling, der hurtigt og smertefrit fjerner fysiske smerter eller tanker og oplevelser, som er ubehagelige.

Læs mere
Traumeterapi

Enkelt beskrevet går metoden ud på at tænke på noget rart, eller noget som man har kærlighed til, mens man arbejder med en dårlig oplevelse.

Læs mere
Samtaleterapi

Med en god spørgeteknik, vil du gennem samtale selv blive opmærksom på, hvad der trykker og bevidst om evt. ændringer af vaner.

Læs mere
Heste-assisteret terapi

Børn kan sammen med hesten lære at komme ind i det sociale fællesskab ved at blive bevidste om deres kropssprog.

Læs mere


  

  

Vinthers

Øster Lemvej 5

6940 Lem

Tlf.: 2164 8368

kontakt@vinthers.net

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

NYHEDSBREV