Vint​hers

Tegneterapi 
Picture Tapping Technique
kurser til børn og voksne

Picture Tapping Technigue eller forkortet PTT er en hel unik form for tegneterapi. Selve metoden er udviklet af TFT/EFT-behandlerne Philip Davis og Christine Sutton samt af psykoterapeut i tegneterapi Gail Corrine Hinchcliffe. De tre har udviklet på metoden siden 2009. Metoden tager udgangspunkt i almindelig tegneterapi, men kombinerer det yderligere med EFT og spørgeteknikken Clean Language.

Tegneterapien PTT egner sig rigtig godt til komplekse følelser, som klienten faktisk har svært ved at beskrive, da der bliver løst mange sider af det samme problem i tegneprocessen.

Ligeledes egner metoden sig rigtig godt til tabuiserede emner, som klienten helst ikke vil tale højt om. I tegneterapien behøver klienten ikke at fortælle dig, hvad problemet er. Klienten skal blot mærke følelsen, når problemet er der, og tegne denne følelse, som den ser ud.

Tegneterapi – PTT er altså en meget brugbar proces, da den leder os direkte til det niveau i underbevidstheden, hvor vores adfærdsmønstre og traumer er gemt. Tegneterapien kan forekomme meget simpel, når man lige ser eller prøver metoden, men den arbejder med input fra underbevidstheden i form af kreative metaforer og billedlige symboler, og dermed bliver metoden meget dybtgående. Mange aspekter og niveauer af et problem, selv tabuiserede og dybt gemte traumer/problemer, bliver udtrykt samtidigt og meget nemt.

Har du lyst til at lære tegneterapien PTT, så har jeg siden sommeren 2019 været på en fantastisk rejse i PTTs verden. Her er jeg først blevet PTT Certified Practitioner. Herefter blev jeg tilbudt at blive træner i Danmark af Philip Davis. Jeg er den eneste træner i PTT i Danmark, da de tre udviklere af metoden kun vil have en træner i hvert land.

Tegneterapi til børn
Da jeg er specialist i børn, er jeg med til at udvikle PTT til børn. PTT er helt fantastisk til børn. Derfor har jeg valgt at starte med at tilbyde et online kursus samt fysiske kurser i metoden til børn. Det er muligt at få et diplom efter gennemført kursus. Se mere under kurser.

Tegneterapi til voksne
Tegneterapi til voksne minder om metoden som anvendes til børn.
Voksne tegner imidlertid ofte mange flere tegninger og derfor er der mange flere forhold i processen, som man skal holde øje med, som hvor og i hvilken retning forsvinder forskellige objekter ud af tegningen og hvad kommer i stedet? Ligeledes undervises man i de 5 steps frem mod en løsningstegning.  

Kurser

Jeg udbyder p.t. et online kursus i tegneterapi PTT til børn. Her lærer du at kunne hjælpe alle med diverse udfordringer.
                            

  
Onlinekursus i Tegneterapi til børn

Behandlingsformer

Læs også om de øvrige behandlingsformer.

Du er også altid velkommen til at kontakte mig, så vil kan tale om behandlingerne og se, om Vinthers er stedet for dig.

Tankefeltterapi EFT

En forbløffende effektiv behandling, der hurtigt og smertefrit fjerner fysiske smerter eller tanker og oplevelser, som er ubehagelige.

Læs mere
Traumeterapi

Enkelt beskrevet går metoden ud på at tænke på noget rart, eller noget som man har kærlighed til, mens man arbejder med en dårlig oplevelse.

Læs mere
Samtaleterapi

Med en god spørgeteknik, vil du gennem samtale selv blive opmærksom på, hvad der trykker og bevidst om evt. ændringer af vaner.

Læs mere
Heste-assisteret terapi

Børn kan sammen med hesten lære at komme ind i det sociale fællesskab ved at blive bevidste om deres kropssprog.

Læs mere


  

  

Vinthers

Øster Lemvej 5

6940 Lem

Tlf.: 2164 8368

kontakt@vinthers.net

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

NYHEDSBREV