Vint​hers

Om Bente og rejsen til

Vinthers Terapi og Læseundervisning. Naturligvis.

Bente Vinther
Folkeskolelærer, Psykoterapeut, Læseunderviser og Tegneterapeut

Jeg er specialist i at hjælpe børn og unge i læsevanskeligheder psykoterapeutisk med de tanker og følelser som det afstedkommer, og jeg lærer dem helt konkret at læse i en kontekst med øvelser, natur og dyr, som løfter deres selvtillid. 

Min rejse ind i det psykoterapeutiske felt, startede allerede da jeg var helt lille. I dag ville jeg nok have fået diagnosen: ”Særlig sensitiv”, men der i slutningen af 60´erne og i 70´erne blev der ikke gjort meget ud af at give børn diagnoser, så jeg kunne i fred og ro leve mit barndomsliv i en lille boble, hvor jeg i min tilbagetrækning fra virkeligheden kunne undgå konstant at aflæse mikrobeskeder mellem mennesker. I denne boble dagdrømte jeg om et fantastisk sted, og var jeg ikke endt som folkeskolelærer og siden psykoterapeut, så havde fantasy-forfatter været et oplagt bud. 

Evnen til at aflæse mikro beskeder blandt mennesker bruger jeg i dag i mit virke som psykoterapeut, i min spørgeteknik og i arbejdet med dyr i terapien Jeg voksede op i et velhavende, veluddannet og snobbet hjem i 60´erne og 70´erne sammen med mine forældre og 3 søskende, hvor en uddannelse fra universitetet var meget godt, en længere videregående uddannelse var okay, og alt ud over disse valg var ikke acceptabelt. Mine forældre syntes, at jeg var et meget mystisk barn, der ikke lærte så meget basal viden, og som var noget af en rebel overfor snobberi, udenadslære og et rutinepræget liv. Jeg rettede bare ikke ind, og blev det ”sorte får” i familien, som konstant satte spørgsmålstegn ved det liv, som de havde valgt. Da jeg ikke kom i gang med en uddannelse, da jeg var blevet over 20 år, så blev jeg ”skubbet” ud i at træffe et valg af mine forældre, og det kunne jeg godt se det fornuftige i. Mine forældre ville mig det bedste, det skal der ikke drages tvivl om. 

Det lå ikke i kortene, at jeg skulle blive folkeskolelærer, for jeg brød mig faktisk ikke om at gå i skole. Det var ikke fagligt at jeg havde et problem, og jeg kunne fx læse, inden jeg overhovedet kom i skole. Nej – det var interaktionen mellem lærere og elever samt mellem elever og elever, som jeg havde det svært med. Det er faktisk svært at forklare, men den grundlæggende følelse var, at jeg ikke kunne lide, når mennesker blev sat i ”kasser”. Morten fra min klasse var altid vild, fik skældud og lavede så endnu mere ballade. Men bag balladen var det jo nemt for mig at se følelsen af ikke at blive set, og ensomhedsfølelsen der fulgte bagefter, og som han reagerede på, men som ingen af de voksne så. 

Som ung var jeg på Ålborg Sportshøjskole i 9 måneder, hvor jeg blev instruktør i gymnastik og svømning. Det var også her, at jeg opdagede, at jeg var rigtig god til at løbe, hvilket førte til en ungdomskarriere som 1500 og 3000 meter løber. I løbetræningen lærte jeg at fysik og psyke hænger uløseligt sammen med succes. På Ålborg Sportshøjskole var det også at interessen for en struktureret undervisning blev tændt med blik for aldrig at udfordre elever mere end til den nærmeste udviklingszone tillader det. Utallige gange i min folkeskoletid havde jeg observeret lærere, der kunne finde på at give deres elever for svært stof i et usselt forsøg på at være den bedst vidende og dermed lade eleverne forstå, at de skulle knokle og ikke lave ballade for at kunne klare sig. Det var helt sikkert, at jeg var klar til at skabe forandring her, for det var samme metode, som jeg kendte fra mit barndomshjem, og det var tydeligvis ikke måden, hvorpå man skabte selvsikre, glade og medskabende børn. 

Flere måder at lære at læse på 
På seminariet lærte man dengang i slut 80erne intet om læseindlæring. Derfor skrev jeg en opgave i emnet på seminariet. Dengang var det nyeste indenfor læseundervisning LTG-metoden. (Læsning på talens grund) Metoden tog udgangspunkt i børnenes egne oplevelser, som de skulle skrive ned. I 70erne og 80erne var det supermoderne at lære børn at læse ud fra tekster, som gav mening for børnene, og som de skrev ud fra egne oplevelser. Problemet ved denne metode var, at i disse meningsskabende tekster forekom der utallige meget lange og ikke lydrette ord. De børn der havde flair for at lære at læse og skrive, fik lært at læse. De børn, der først skulle lære, hvad læsning gik ud på blev tabt. 

Den vej som jeg har valgt i dag i forhold til læseindlæring, dukkede op da jeg arbejdede på Sankt Knud Lavard Skole i Lyngby i slutningen af 90erne. Her skulle et kursus med Jørgen Nygaard Markussen, som har skrevet: ”Hjemme i fonemernes verden ”bane vejen for et læsesyn, der kunne rumme alle børn med læsevanskeligheder. Jørgen Nygaard Markussen havde lavet den mest fantastiske historier om et lydhus som blev skabt i rummet. Vokalerne boede i kælderen og efterhånden flyttede konsonanterne ind. Jeg var tryllebundet af hans historie, som du kan læse i hans bog og af ham som person- hans entusiasme og forståelse for at møde børn lige der, hvor de er. Denne fonetiske tilgang kombineret med den såkaldte børnestavning, hvor børn skriver frit med de lyde, som de nu kan høre, har vist sig at være det fundament,  hvor jeg kan lære alle ordblinde og læsesvage at læse indendørs som udendørs. 

Jeg var kommet til helt personligt til at mærke, hvordan det er at være forælder til et barn, som ikke kan lære at læse og skrive, da mit ældste barn virkelig havde svært ved det. Hun havde på grund af graviditetskomplikationer og en for tidlig fødsel kognitive udfordringer, da hun var et mindre barn. Det var dybt bekymrende som forælder at se, hvordan hun blev påvirket personligt og socialt af den manglende læsekompetence, men heldigvis viste jeg noget om, hvordan jeg kunne hjælpe mit barn. Det skal dog dertil siges, at det ikke altid er nemt at undervise sit eget barn, så heldigvis kom min datter, da vi flyttede til Vestjylland i en skole, hvor der var en lærer, som viste noget om læseindlæring. Det var dejligt at få en samarbejdspartner om opgaven. Min datter læser og skriver forrygende i dag. 

Jeg valgte siden at uddanne mig til læsevejleder og siden til Alkalær- underviser. Alkalær er en systematisk fonetisk tilgang til læsning og skrivning, som jeg synes er formidabel. Derudover suppleres metoden med børnestavning. Her skal børnene blot skrive de lyde, som de kan høre, indtil de har lært principperne bag stavemåder. Dette udvikler skrivelyst og kreativitet. 

Det psykiske aspekt ved læsevanskeligheder 
I 2019 blev jeg færdig som registreret psykoterapeut og i 2020 blev jeg praktiker og træner i tegneterapi. I det terapeutiske arbejde anvender jeg ofte tegneterapi, som de fleste børn møder med positivitet og tryghed. 

Alle de børn, som jeg har behandlet terapeutisk i forhold til ikke at kunne læse og skrive kan huske den dag, da det går op for dem, at de ikke har så nemt ved det skriftsproglige, som klassekammeraterne. De husker typisk den dag i 0. klasse eller 1. klasse, hvor det går op for dem. I terapien arbejder vi med denne oplevelse, de tanker og den fremadrettede adfærd, som barnet kan stræbe mod næste gang en lignende situation opstår i skolens hverdag, så barnet får det bedre. Derudover er børnene meget optaget af at skjule for resten af klassen, at de ikke kan læse, hvilket bestemt ikke fremmer indlæringen. Derfor er det meget vigtigt at arbejde terapeutisk med disse strategier og oplevelser. 

Jeg er meget optaget af at bringe terapien udendørs i naturen, da jeg elsker at være ude og naturen er der altid til at gribe børn. Naturligvis.   

Jeg er medlem

Af Foreningen for Danske Psykoterapeuter - FaDP

Jeg er medlem

af foreningen Danske EFT & TFT terapeuter (DETT). 
Der stilles krav om uddannelse og efteruddannelse for medlemmer af foreningen
.

Jeg er certificeret

Jeg er certificeret Alkalær 
diplom underviser.

Vinthers

Øster Lemvej 5

6940 Lem

Tlf.: 2164 8368

kontakt@vinthers.net

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

NYHEDSBREV