Læsekursus: Modul 1

Eleven lærer de enkelte bogstavers navn, form og lyd. Herefter lærer eleven at læse lydrette ord (kaldet søde ord) med to bogstaver, så med tre bogstaver og fire bogstaver og lydrette ord med flere stavelser.
Read more

Læsekursus: Modul 2

Eleven introduceres for en helt ny tankegang inden for læseundervisning. Med et fonetisk velunderbygget læsemateriale præsenteres de ikke-alfabetiske lyde. Med andre ord lærer eleven, at bogstaverne har mange andre lyde end dem, man normalt siger, hvis man siger alfabetet. Fx lyder A i appelsin og A i ananas vidt forskelligt.
Read more

Læsekursus: Modul 3

"Drilleord II" er en naturlig fortsættelse af modul 2. Formålet med Drilleord II er at eleven lærer at mestre fire forskellige emneområder, nemlig konsonantskifte, orddeling, stumme bogstaver og begyndende læseforståelse.
Read more

Læsekursus: Modul 4

Læsetrappens sidste trin! I undervisningen af de sidste trin på læsetrappen bliver sprogets historie et vigtigt pædagogisk værktøj. Da talesproget med tiden har bevæget sig længere og længere væk fra skriftsproget.
Read more