Traumeterapi

Psykoterapi - traumeterapi

 

Jeg arbejder med tankefeltterapi (TFT) og Emotionel freedom Technique (EFT), tegneterapi (Picture Tapping Technic), men jeg arbejder også med  traume-Terapi, når jeg hjælper børn og deres forældre med deres udfordringer.

Traume-Terapi er enkelt for dig og dit barn. Enkelt beskrevet går metoden ud på at tænke på noget rart, eller noget som man har kærlighed til, mens man arbejder med en dårlig oplevelse.

I en behandling tager jeg udgangspunkt i følelser. Det kan være, at dit barn engang har haft en meget ubehagelig oplevelse i skolen, fx da det skulle læse højt for hele klassen. I terapien finder vi sammen dette forfærdelige øjeblik. Når barnet er tilbage i det der skete dengang med sin bevidsthed, vil det kunne mærke noget fysisk i kroppen også. Med forskellige teknikker forsvinder dette fysiske ubehag. Når det er forsvundet er triggeren forsvundet i forhold til at skulle læse højt for klassen, og dit barn er klar til nye udfordringer.

Det er min opgave som terapeut at lede jer, så I skal ikke tro, at jeg har en forventning om, at I ved, hvad det hele drejer sig om, når vi starter sessionen.

Et traume er et frossent øjeblik i dit eller dit barns liv liv

Når du får traumeterapi leder jeg dig tilbage til det "frosne øjeblik". Det frosne øjeblik er en oplevelse, hvor du havde et stort ubehag i forbindelse med det problem, du kommer for at få bearbejdet. Dette problem har sat sig som en blokering i kroppen Dette frosne øjeblik kan både være store traumatiserende oplevelser, men oftest er det dagligdags hændelser, som du oplevede negativt, og som du helt vil undgå igen.

Jeg måler dit ubehag ved at tænke på oplevelsen på en skala fra 0-10 gennem behandlingen. 0= ingen ubehag 10= max ubehag. Når du ikke længere kan føle et ubehag-ubehaget er på 0-når du tænker på oplevelsen, har traumet sluppet og du vil nu kunne møde lignende oplevelser på en afslappet  måde.

Du skal regne med 5 behandlinger af 1½ time for at nå i mål med en enkelt udfordring.

Større livskvalitet starter her