Traumeterapi

Psykoterapi - traumeterapi

Jeg arbejder med tankefeltterapi (TFT) og Emotionel freedom Technique (EFT), men jeg arbejder også med mere avancerede metoder, når jeg hjælper klienter med deres problematikker.
Ofte er en behandling TFT/EFT nok, men når problematikkerne ikke er enkle, er det godt at have flere redskaber i bagagen.

Jeg arbejder i en helt almindelig traumebehandlings-session med teknikker fra TFT/EFT, Whole Hearted Healing, TBT og supplerer med forskellige avancerede traumeforløsningsværktøjer.

I en behandling tager jeg udgangspunkt i dine følelser og ubehaget i din fysiske krop. Alle vores erindringer er at finde helt ned på celleplan, og det er dem vi skal have fat i for at få blivende løsninger. Meningen med behandlingerne er at dine udfordringer løses permanent. Vi arbejder derfor ind i din bevidsthed og forløser negative oplevelser helt ned på celleplan. Det betyder at vi er nødt til at regrediere tilbage til den oplevelse, der konstant præger dine reaktioner og arbejde med den.

Det er min opgave som terapeut at lede dig, så du skal ikke tro, at jeg har en forventning om, at du ved, hvad det hele drejer sig om, når vi starter sessionen.

Et traume er et frossent øjeblik i dit liv

Når du får traumeterapi leder jeg dig tilbage til det "frosne øjeblik". Det frosne øjeblik er en oplevelse, hvor du havde et stort ubehag i forbindelse med den problematik, du kommer for at få bearbejdet. Denne problematik har sat sig som en blokering i din krop. Dette frosne øjeblik kan både være store traumatiserende oplevelser, men oftest er det dagligdags hændelser, som du oplevede negativt, og som du helt vil undgå igen. Har du fx eksamens-skræk, så hjælper jeg med at huske den tidligste oplevelse, du har haft som relaterer til noget , som er eller ligner en eksamenssituation. Problemet løses ved at forløse de fysisk følte symptomer, du havde i det øjeblik, da det negative fandt sted og var allerværst. Hvis vi bruger eksemplet med eksamen igen, er det nemt at mærke, hvordan kroppen reagerede. Det er de fysisk følte symptomer som er lagret i kroppen, og som reptilhjernen gør alt for at undgå at opleve igen.

Jeg måler dit ubehag ved at tænke på oplevelsen på en skala fra 0-10 gennem behandlingen. 0= ingen ubehag 10= max ubehag. Når du ikke længere kan føle et ubehag-ubehaget er på 0-når du tænker på oplevelsen, har traumet sluppet og du vil nu kunne møde lignende oplevelser på en afslappet og befordrende måde.

Du skal regne med 5 behandlinger af 1½ time for at nå i mål med en enkelt problematik.

DP-4 

I denne behandlingsform arbejder jeg også med traumer = oplevelser fra fortiden og problemer.

Metoden sætter det negative problem overfor en mere lys og positiv erindring indenfor samme område og arbejder med disse polariteter/ modsætninger til de neutraliserer hinanden. Derefter vil energien i den negative erindring være væk, og du vil kunne komme videre i livet i forhold til den bearbejdede problematik. Det kan fx være en negativ erindring om en person sat op overfor en positiv erindring om den samme person. Metoden er meget effektiv til at behandle mange følelser. Misundelse  og dødsangst er eksempler på følelser, som metoden er effektiv til at behandle.

Enligtenment proces

Enligtenment proces er en proces, som er rigtig spændende for dig, som har arbejdet meget med dig selv og din egen udvikling, men den er også rigtig god til dig, som står overfor en følelse af, at alt er håbløst, og der er ingen vej frem.

Det er ikke noget problem at arbejde med teknikkerne online. Jeg vil dirigere dig på bedste vis!
Masser af teknikker så:

Større livskvalitet starter her