Tegneterapi: PTT Picture Tapping Technic

Picture Tapping Technigue eller forkortet PTT er en hel unik form for tegneterapi. Selve metoden er udviklet af TFT/EFT-behandlerne Philip Davis og Christine Sutton samt af psykoterapeut i tegneterapi Gail Corrine Hinchcliffe. De tre har udviklet på metoden siden 2009. Metoden tager udgangspunkt i almindelig tegneterapi, men kombinerer det yderligere med EFT og spørgeteknikken Clean Language.

Tegneterapien PTT egner sig rigtig godt til komplekse følelser, som klienten faktisk har svært ved at beskrive, da der bliver løst mange sider af det samme problem i tegneprocessen.

Ligeledes egner metoden sig rigtig godt til tabuiserede emner, som klienten helst ikke vil tale højt om. I tegneterapien behøver klienten ikke at fortælle dig, hvad problemet er. Klienten skal blot mærke følelsen, når problemet er der, og tegne denne følelse, som den ser ud.

Tegneterapi – PTT er altså en meget brugbar proces, da den leder os direkte til det niveau i underbevidstheden, hvor vores adfærdsmønstre og traumer er gemt. Tegneterapien kan forekomme meget simpel, når man lige ser eller prøver metoden, men den arbejder med input fra underbevidstheden i form af kreative metaforer og billedlige symboler, og dermed bliver metoden meget dybtgående. Mange aspekter og niveauer af et problem, selv tabuiserede og dybt gemte traumer/problemer, bliver udtrykt samtidigt og meget nemt.

Har du lyst til at lære tegneterapien PTT, så har jeg siden sommeren 2019 været på en fantastisk rejse i PTTs verden. Her er jeg først blevet PTT Certified Practitioner. Herefter blev jeg tilbudt at blive træner i Danmark af Philip Davis. Jeg er den eneste træner i PTT i Danmark, da de tre udviklere af metoden kun vil have en træner i hvert land. Det betyder, at jeg nu kan tilbyde uddannelsen til Certificeret PTT Tegne-Terapeut i Danmark, og jeg kan udbyde mindre kurser indenfor specielle områder af anvendt PTT.

Da jeg har specialiseret mig i børn og deres forældre i min klinik, er jeg med til at udvikle PTT til børn. PTT er helt fantastisk til børn. Derfor har jeg valgt at starte med at tilbyde et online kursus i metoden til børn. Det er muligt at få et diplom efter gennemført kursus. Se mere under kurser: https://vinthers.net/kursus-i-tegneterapi-picture-tapping-technique/