PTT Picture Tapping Technic

PTT er en teknik, som er meget effektiv. Det er en tegneproces. Metoden bruger metaforer, symboler og fantasi til at finde ind til det underbevidste problem på en smertefri og indirekte måde. Metoden kan bruges til alle problemer og er særdeles velegnet til til store følelsesmæssige ubalancer. Teknikken er udviklet og afprøvet af Philip Davis og Christine Sutton, som ejer virksomheden Phoenix EFT.

I PPT anvendes tegninger, som tegnes i hånden. Tegningerne fører barnet til underbevidsthedens temaer og disse bearbejdes i processen.

Børn elsker PTT, da alle kan tegne et eller andet, og det der skal tegnes skal ikke være pænt eller nødvendigvis ligne noget. Det skal blot udtrykke den følelse, som dit barn har, når du tænker på problemet. Desuden er det ofte nemmere at tegne en tegning end at mundtliggøre et tabuiseret eller et pinligt emne.

PTT er også for voksne!