Karl Tomm spørgsmålstyper og tegneterapi til børn

Jeg har fået et spørgsmål vedrørende, hvordan man kommer videre efter tegneterapien med åbne spørgsmål:


Thomas er til tegneterapi

Case: Thomas gider ikke at have Asger med til fodbold i frikvarteret. Thomas starter med at tegne følelsen, han har, når han ikke gider at have Asger med til fodbold, og tegner en løsningstegning mv. Derefter skal Thomas selv finde en ny måde at handle på. Her skal vi først spørge med åbne spørgsmål.


Åbne spørgsmål antropologen

  • Når Asger spørger om, om han må være med til fodbold, hvad gør du så?

• Hvordan tror du at Asger tænker, når han ikke må være med?

• Hvad tænker de andre om, at Asger ikke må være med?

• For hvem er det vigtigst at frikvartererne og fodbold ændrer sig? For hvem er det mindst vigtigt?

• Er der nogle gange, hvor du gerne vil have Asger med?

• Hvad kunne du gøre på en anden måde næste gang I skal spille fodbold i frikvarteret?

Åbne spørgsmål fremtidsforsker


• Kan du fortælle mig, hvordan et fodboldfrikvarter ville være allerbedst?•

Hvad er det mest vigtige for dig i frikvartererne?

• Kan du komme derhen samtidigt med at alle er med til fodbold? Eller har du en anden løsning?

• Hvad tror du Asger ville synes var en god løsning?

• Lad os forestille os, at du har været med til at finde en god løsning på fodboldproblemet. Prøv at beskriv den løsning.

—————————————————————————

Mine tanker vedrørende en mulig løsning fundet frem af Thomas.

Thomas kan nemt være ambitiøs i forhold til fodbold. Han kan opfatte Asger som en hæmsko, for at Thomas kan blive som Messi. Efter min mening er det lige så vigtigt at Thomas for tilgodeset sine ambitioner, som er vigtige for ham, som at Asger føler sig med i fællesskabet. En løsning kunne være fælles fodboldkamp én gang om ugen og to fodboldhold de andre ugedage.

En snak i klassen om det at være ambitiøs, når der spilles fodbold. At føle at der er en daglig træning i frikvartererne, som er vigtig for, hvor god man bliver.

En snak om hyggefodbold og fællesskabet her. Måske kan børnene komme frem til en løsning, hvor der er to fodboldhold, og man kan selv vælge, hvilket man vil spille på den pågældende dag.

Kaptajnen lukkede spørgsmål til Thomas

  • Hvad er det første du vil gøre på en ny måde i morgen i frikvarteret?
  • Hvilke gode ting er der sket i forhold til fodbold i frikvarterende om en måned?

Vinthers

Øster Lemvej 5

6940 Lem

Tlf.: 2164 8368

kontakt@vinthers.net

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

NYHEDSBREV