Læs Naturligt 2021 Invitationslisten

Et kursus for lærere, pædagoger, forældre og andre, der vil lære alle børn at læse.

Invitationslisten

Tilmeld dig her: Invitationslisten

Kender du et barn/en ung, som har mistet lysten til at lære at læse, og selvværdet i forhold til læsning er helt i bund. Du har prøvet alt for at hjælpe, men intet er lykkes.

Jeg er ved at udvikle et unikt kursus i læseundervisning, som hedder “Læs Naturligt”. Kurset bygger på mange års erfaring med læsesvage børn. Først som læsevejleder i folkeskolen, siden som Alkalær privatunderviser, hvor jeg har eksperimenteret med de mange intelligenser især udendørs. Herigennem har jeg fundet nye tilgange til læseindlæring, som virker fantastisk. Det er disse opdagelser, som jeg vil dele med dig på kurset.

Tilmeld invitationslisten

Tilmeld dig invitationslisten, så får du besked, når programmet er på plads. Længere ned kan du læse om de overvejelser, som jeg har gjort mig indtil videre. Jeg er godt i gang med at forme kurset.

Hvornår: Er under udarbejdelse
Sted: Online
Pris: xxxx

Læs Naturligt onlinekursus

Skal du være den næste til at hjælpe ordblinde og læsesvage børn og unge til et liv fyldt med gode læseoplevelser?

Hvorfor er du her nu?

Du sidder her fordi du har et barn/ung eller arbejder med et barn/ung som er ordblind eller har læsevanskeligheder. Barnet/den unge har mistet lysten til at lære at læse og selvværdet i forhold til læsning er helt i bund. Du har prøvet alt for at hjælpe, men intet er lykkes.

Kurset er for dig som vil gøre en unik forskel i ordblinde børn og unges liv. Dette unikke og anderledes læringsmateriale til ordblinde børn er for forældre, lærere, speciallærere og pædagoger som vil lære en systematisk læseindlæringsmetode der med garanti virker.

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er evnen til at kunne adskille lyde i sproget. Kan barnet fx ikke høre lydene i ordet B-I-L, så er det svært at lære at læse. Andre børn har flair for at høre lydene og tænker slet ikke over, hvordan læsningen egentligt foregår. De lærer det bare. Nogle børn har flair for at springe længdespring, andre har ikke flair for det. Men de børn, der ikke har flair for længdespring kan lære det ved at øve sig i delelementerne i springet. Sådan er det også for ordblinde og læsesvage. Hvis de øver sig systematisk i lydene i sproget efter den naturlige læsetrappe, så kan alle lære at læse og skrive.

Ordblinde og læsesvage kan ikke bruge de digitale hjælpemidler, hvis de ikke kan lydene til bogstaverne rigtigt godt.

Der er en tendens til at give børn med læsevanskeligehder digitale hjælpemidler så hurtigt som muligt. Problemet er, at de ikke kan bruge de digitale hjælpemidler, hvis de ikke kan lydene i det danske sprog, da programmerne forudsætter dette. Alle børn bør lære lydene i sproget ellers sidder der pludselig børn i skolen omsværmet af digitale hjælpemidler, som de ikke kan anvende optimalt.

På kurset lærer du meget om indlæring af lyde i det danske sprog, og du lærer hvordan du skal indlære disse lyde på en helt naturlig måde i naturen og med dyr. Der vil være videoer, som viser, hvordan du kan gøre.Du behøver ikke at have et dyr, da øvelserne vil blive forklaret med naturen som udgangspunkt, og derefter kommer der nogle eksempler på, hvordan du også kan bruge dyr i læseindlæringen.Jeg har to læsehunde og en hest, som jeg bruger til formålet. En familiehund, et marsvin med videre er også en mulighed, hvis du er forælder og skal øve med barnet hjemme.

Sådan forvandlede Læs Naturligt min læseundervisning

Jeg er inspireret af Alkalær systematet (som er en forkortelse af: Alle kan lære at læse), og jeg har arbejdet som privatunderviser med Alkalær i en årrække. Hver dag møder jeg børn, som har lavet diverse strategier for at skjule, at de har et læseproblem. Det kan være at læse lynhurtigt, så man ikke kunne høre, at de læser forkert, eller de gættelæser, hvilket er den direkte vej for en ordblind til ikke at lære at læse, de bliver urolige, når deres negative læseoplevelser bliver aktiveret, de kan blive provokerende, frække, trække tiden ud for at undgå at møde det, de tror er for svært. De læser fremad i teksten, fordi de er så bange for, at der kommer et ord længere fremme, som de ikke kan læse, hvilket resulterer i, at de hverken kan læse det ord, som de er i gang med eller det lange ord længere henne i teksten.

Med Læs Naturligt kommer børnene væk fra en undervisning, der har givet dem negative læseoplevelser, og de møder læseindlæringen helt fra bunden i en helt anden og aktiv sammenhæng, hvilket giver læsende ordblinde og læsesvage børn. 

Du lærer øvelser fx til indlæring af lydene i naturen, du lærer, hvordan du får de ordblinde med en dårlig kortidshukommelse til at huske stavelser og dermed komme videre med læsningen.

Ja – du kan godt glæde dig til succes for de børn som du skal lære at læse.

100% værdi hvis du kan kende noget af det her hos barnet/den unge

 • Kan ikke læse
 • Har svært ved at anvende de digitale hjælpemidler
 • Opgivende
 • Lavt selvværd
 • Ingen motivation
 • Har ikke lyst til at komme i skole
 • Urolig
 • Skjuler læseproblemet
 • Bliver ofte forstyrrende
 • Bliver ofte meget vred
 • Er meget i forsvarsposition
 • Hader lektier
 • Bliver ked af det

En rejse på 4 uger gennem overskuelige læringsmoduler

1. Modul 

Introduktion til Læs Naturligt. Du lærer de første 3 læseindlæringtrin med ideer til læseindlæringen i naturen og med dyr.

2. modul

Du lærer de næste 3 læseindlæringtrin trin 4-6 med ideer til læseindlæringen i naturen og med dyr.

3. modul

Du lærer de næste 3 læseindlæringtrin trin 7-9 med ideer til læseindlæringen i naturen og med dyr.

4. modul

Du lærer de næste 3 læseindlæringtrin trin 10-12 med ideer til læseindlæringen i naturen og med dyr.

JUBII Du kan nu lære alle børn at læse helt naturligt!

Hvad kan du forvente, når du følger kurset: Læs Naturligt?

På kurset lærer du læseindlæringsteknikken trin for trin og hvordan du kan indlære disse trin på mange forskellige sjove og motiverende måder. Derudover lærer du teknikker, som kan genoplive børnenes motivation og bibringe dem tabt selvværd i forhold til at lære at læse.

Vinthers

Øster Lemvej 5

6940 Lem

Tlf.: 2164 8368

kontakt@vinthers.net

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

NYHEDSBREV