Læsekursus: Modul 3

Tid: Undervisningen er individuel, så forløb starter efter behov.
Sted: Øster Lemvej 5, 6940 Lem
Pris: 5000,- for 10 lektioner á 60 min. varighed. Mulighed for tilkøb af ekstra timer. Læs mere om tilkøb + betaling
Materiale: 1000,-

Kontakt mig for tilmelding

“Drilleord II” er en naturlig fortsættelse af 2. modul – “Drilleord I – og det hemmelige alfabet”. Formålet med Drilleord II er at eleven lærer at mestre fire forskellige emneområder, nemlig konsonantskifte, orddeling, stumme bogstaver og begyndende læseforståelse.

Definitionen på læsningen er “afkodning med forståelse”. Det vil i praksis sige at eleven begynder med at bryde læsekoden, men at det også er nødvendigt for eleven at forstå de enkelte ords betydning og sammenhænge, hvis læsning overhovedet skal give mening. Vi gør på dette modul derfor meget ud af at gøre eleven opmærksom på ordenes betydning, og hvordan eleven lærer nye ord, som han aktivt kan bruge.

Til modulet hører en arbejdsmappe og 10 sjove og lærerige bøger, der naturligt indlærer konsonantskift og stumme bogstaver.

Her på 3. modul kan I også vælge at noget af undervisningen foregår i naturen og med dyr.

Forudsætninger for modul 3
  1. Modul 1  og 2 er gennemført. Eleven kan også have et tilsvarende niveau og kan så gå direkte i gang med Modul 3. Det afklares ved en indledende samtale og læsetest hos mig. 
  2. Eleven er motiveret og en af forældrene (eller en anden voksen) er indstillet på at deltage i undervisningen og træne/øve 4-5 gange om ugen i 30 minutter.
  3. I skal kunne komme mindst én gang om ugen i 10-12 uger for at gennemføre modulet, som består af 10 lektioner.

Vinthers

Øster Lemvej 5

6940 Lem

Tlf.: 2164 8368

kontakt@vinthers.net

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

NYHEDSBREV