Vint​hers

Vinthers

Terapi og Læseundervisning
- Naturligvis

Terapi og læseundervisning

Større livskvalitet starter her 

Kurser i tegneterapi og læseundervisning
I løbet af året laver jeg mange kurser for forældre, lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale.
Jeg er den eneste i Danmark som er uddannet træner i tegneterapien PTT, som er en helt unik terapimetode til børn. 
Systematisk læseundervisning udendørs i naturen er mit speciale og flere og flere forældre, lærere med videre har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er at bringe børn ind i nye succesfulde læringssammenhænge.

Læseundervisning
Jeg er specialist i at hjælpe børn og unge med læsevanskeligheder at læse. Jeg er uddannet læsevejleder fra folkeskolen og derudover uddannet i Alkalær-metoden. Alkalær står for "Alle kan lære at læse" 
Det specielle ved den måde, som jeg griber læseundervisningen an er, at jeg ofte bruger naturen og dyr til de aktuelle læseøvelser, så børnene eller de unge møder læseundervisningen i helt nye sammenhænge, bruger andre sanser i læseindlæringen, får succes og et løft i deres selvtillid.

Psykoterapi
I 2019 blev jeg færdig som registreret psykoterapeut og i 2020 blev jeg praktiker og træner i tegneterapi. I det terapeutiske arbejde anvender jeg ofte tegneterapi, som de fleste børn møder med positivitet og tryghed. 
Jeg behandler naturligvis også voksne med diverse udfordringer!

Børn og unge er mit speciale. Jeg arbejder med børn og unge med udfordringer som angst, fobier, mobning og meget mere. I mine behandlinger arbejder jeg med oplevelser, som har påvirket barnet eller den unges adfærd, men jeg arbejder også med at hjælpe barnet/den unge til at finde nye måder at håndtere svære situationer på, så der kan etableres nye adfærdsmønstre, således at livet kan gribes på en ny og positiv måde.

Jeg er meget optaget af at bringe terapien udendørs i naturen, da jeg elsker at være ude og naturen er der altid til at gribe børn. Naturligvis.   

Jeg er medlem af: Foreningen af danske Psykoterapeuter.
Jeg har og garanterer fuld tavshedspligt! 

Mere om læseundervisning Mere om psykoterapi

Kurser

Jeg tilbyder kurser indenfor læsning, stavning og tegneterapi. Nogle kurser udbydes på faste datoer og med begrænset antal pladser, andre er individuelle og forløbet starter efter aftale. 
Se under de enkelte kursusbeskrivelser.

Gratis 
læsetest 

Inden du eller dit barn starter et læse/skrive forløb tilbyder jeg en gratis læsetest.
Kontakt mig for at aftale tid.

Kontakt

Bliv certificeret tegneterapeut 

Uddannelsen til PTT- terapeut er netop nu under udvikling. Forventet start efterår 2021
Kontakt mig for at høre mere.

Kontakt

Tegneterapi til børn kursus på Fyn

Kursus i tegneterapi til børn: Picture Tapping Technique til BØRN på Fyn den 12.+13, juni 2021, Fasanvej 29, 5863 i Ferritslev på Fyn …

Read more

Gratis online tegneterapi

Du kan nå at være med til GRATIS ONLINE TEGNETERAPI. 10 ugers gratis terapi online. Forløbet slutter den 10.maj, som er den sidste dag.Du …

Read more

Online kursus i tegneterapi. Lær at hjælpe alle børn

Helt unik metode til at hjælpe børn med konflikter, svære oplevelser, tankemylder med videre. Hvornår: Torsdage i maj/juni
Read more

Læs Naturligt 2021 Invitationslisten

Kender du et barn/en ung, som har mistet lysten til at lære at læse, og selvværdet i forhold til læsning er helt i bund.
Read more

Læsekursus: Modul 1

Eleven lærer de enkelte bogstavers navn, form og lyd. Herefter lærer eleven at læse lydrette ord (kaldet søde ord) med to bogstaver, så med tre …
Read more

Læsekursus: Modul 2

Eleven introduceres for en helt ny tankegang inden for læseundervisning. Med et fonetisk velunderbygget læsemateriale præsenteres de ikke-alfabetiske…
Read more

Læsekursus: Modul 3

"Drilleord II" er en naturlig fortsættelse af modul 2. Formålet med Drilleord II er at eleven lærer at mestre fire forskellige emneområder, nemlig …
Read more

Læsekursus: Modul 4

Læsetrappens sidste trin! I undervisningen af de sidste trin på læsetrappen bliver sprogets historie et vigtigt pædagogisk værktøj. Da talesproget …
Read more

Stavekursus 1

Det superseje stavekursus 1 introducerer en helt ny tankegang mht. til retskrivning. Det er således ikke baseret på gætterier eller udenadslære, men …
Read more

Stavekursus 2

For at få styr på ordenes endelser, og dermed blive god til at stave, kræves det at man først og fremmest har tjek på tre forskellige ordkategorier, …
Read more

Vinthers

Øster Lemvej 5

6940 Lem

Tlf.: 2164 8368

kontakt@vinthers.net

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

NYHEDSBREV